دانلود برنامه بحارالاشعار

سلام ای عزیز دل ما حسن

شعر مداحی مدح امام حسن (ع) - سلام ای عزیز دل ما حسن

سلام ای عزیز دل ما حسن
قمر طلعت و شمس زیبا حسن
خدا منظر و سرو رعنا حسن
کریم کریمان و آقا حسن
یل حیدر و عشق زهرا حسن

(نوشتم به عشق وصال خدا
منم عبد و شاه دلم مجتبی)


کرم کرد و گشتم مسلمان حسن
مثال علی روحِ قرآن حسن
مرا کرده بر سفره مهمان حسن
منم نوکر و شاه و سلطان حسن
ولیّ خدا ، روحِ ایمان حسن

(نوشتم به عشق امام سخا
منم عبد و شاه دلم مجتبی)


ز کنج لبش میتراود عسل
تولّایِ او اصلِ خیرالعمل
کَرَم دارد و در کَرم بی مثل
به رزم آوری چون علی بی بدل
منم عاشق شور فتحِ جمل

(نوشتم به شوق دل مصطفی
منم عبد و شاه دلم مجتبی)


سر و سرور و شاه و رهبر حسن
یلِ کار و زار و دلاور حسن
علی شیر حق،شیرِ حیدر حسن
به پا کرده طوفان مکرر حسن
به میدان زد و میزند سر حسن

(مدد گیرم از تک یل مرتضی
منم عبد و شاه دلم مجتبی)


منم مستمندِ عطای حسن
گدایم به زیر لوای حسن
اسیر دم باصفای حسن
دل مست من مبتلای حسن
امید دل من ولای حسن

(نوشتم نوای دل مبتلا
منم عبد و شاه دلم مجتبی)


فرج میرسد میزند او علَم
بنا میکند در مدینه حَرم
برای خدای سخا و کرم
به دستم نهاده دوات و قلم
بکش دست مِهرَت به روی سرم

(نوشتم به عشق ظهور شما
منم عبد و شاه دلم مجتبی)

/عبدِ کریم/

254
شعر بعدی