دانلود برنامه بحارالاشعار

سلام الله علی المظلوم

شعر مداحی زمینه امام سجاد (ع) - سلام الله علی المظلوم

«سَلامُ الله عَلَی المَظْلوم/سلام الله علی المَحْروم»
«سَلامُ الله عَلَی المَقْتولِ ظُلْماً»با دلی مهموم

به دل داری غم‌ هجرانِ بابا را
زمین دیدی تن عریانِ بابا را
لب عطشانِ بابا را

سیدنا المظلوم اباعبدالله...

چهل سال است عزاداری/خبر از واقعه داری
بروی گردن و دستت اثر از جامعه داری

نظر بر آب و داری زیر لب نجوا:
«قُتِلَ ابنُ رَسولِ اللهِ عَطْشانا»
سلام الله،علیک یا...

...سیدنا المظلوم اباعبدالله...

به سینه ماتم احباب/تنت بی جان دلت بی تاب
میان رهگذر گریان شدی با دیدن قصاب

الا قصاب حسینم ناله ها میزد
به زیر تیغ مادر را صدا میزد
به گودی دست و پا میزد

سیدنا المظلوم اباعبدالله...

بیادت آمده غمهات/دم دروازه ی ساعات
که با شمر حرامی هم سخن شد عمه ی سادات

به پیش دیده ی گریان ثارالله
میان هلهله وارد شد آل الله
امان از غصه یا الله

سیدنا المظلوم اباعبدالله...

(به دل خونِ جگرداری/به رخ اشگِ بصرداری)
بیاد خاطرات تلخ شام و کوفه میباری

(گهی بزم شراب و بین نامردان)
گهی در بین ویرانه گهی زندان
گهی بر ناقه ی عریان

سیدنا المظلوم اباعبدالله...

چهل منزل به روی نی/سر بابا کُنَد ره طی
بیادت مانده ناموس تو را بردن به بزم می

به لب نفرین زجر و حرمله داری
به دل نفرت ز شام و هلهله داری
اثر از سلسله داری

سیدنا المظلوم اباعبدالله...

محمدعلی انصاری


369
شعر بعدی