دانلود برنامه بحارالاشعار

سر حسین که در طشتی از شراب افتاد

شعر مداحی روضه امام حسین (ع) - سر حسین که در طشتی از شراب افتاد - اشعار ورود اسرا به شام ، متن شعر دروازه شام

سَرِ حُسین که در طَشتی از شَراب افتاد
یَقین کُنید به جانِ جَهان عَذاب افتاد
.
سَری که از روی نیزه، زِ کربلا تا شام
هِزار مَرتبه بَر خاک، با شِتاب افتاد
.
سَری که دامَنِ زَهرا هَمیشه مَهدَش بود
به زیرِ نَعلِ سَوارانِ بَد رِکاب افتاد
.
تَنور و دِیر و سَرِ نیزه و کُنون هم طَشت!
چه رنگ ها که به رُخسارِ آفتاب افتاد
.
به بوسه گاهِ نَبی چوبِ خِیزَران می خورد
به سَرزَنان به زمین دُختِ بوتُراب افتاد
.
تَوان نداشت که گوید مَرا بُلند کُنید
دِگر بَرای هَمیشه زِ پا رُباب افتاد
.
مُخدَّرات زِ بَس چَنگ می زَدند به رُخ
کَسی نَدید، وَلی اَز هَمه نِقاب افتاد
.
رُقَیّه دید که صَد رِشته شُد لَبِ بابا
که نیمه شَب به خَرابه دِگر زِ تاب افتاد
.
شاعر
رضا رسول زاده

232
شعر بعدی