دانلود برنامه بحارالاشعار

سر از بدنم که میشه جدا

شعر مداحی شور امام حسین (ع) - سر از بدنم که میشه جدا - مداحی ویژه روز عاشورا ، شعر مصیبت قتلگاه ، نوحه روز عاشورا

سر از بدنم که میشه جدا
راضی ام بازم به رضای خدا
اگر که تنم رو خاکِ رها
راضی ام بازم به رضای خدا

میشنوم از گودال ناله های مادرو
لا اقل تا زندم سمت خیمه ها نرو

مگه اشک بچه هام نگاه داره
نرو برگرد
اون فقط سه سالشه گناه داره
نزن نامرد

ملئت بطونکم من الحرام
دعوا شد سر کشتن امام

.....

منو بزنن با چوب و عصا
راضی ام بازم به رضای خدا
رو سینه ی من نشسته چرا
راصی ام بازم به رضای خدا

میشنوم از خیمه ناله ی دخترمو
بگذر از گوشواره ببر انگشترمو

نرو سمت خیمه رباب نامرد
عزاداره
تو که کشتی بچه امو چکار داری
به گهواره

ملئت بطونکم من الحرام
دعوا شد سر غارت خیام


محمدامین سمیعی


175
شعر بعدی