دانلود برنامه بحارالاشعار

سخت تحمل کردن داغ جوونا

شعر مداحی نوحه حضرت علی اکبر (ع) - سخت تحمل کردن داغ جوونا - متن نوحه محرم ، شعر مداحی محرم 1401

سخت تحمل کردن - داغ جوونا
از همه بیشتر مشکل - برای بابا
وقتی بیفته یاد اون - جوون رعنا
جون میده بابا...

باید بگیرن چند نفر - زیر پرش رو
بایدبلند کنه یکی - ازخاک سرش رو
تا با محبت پاک کنه - چشم ترش رو
جون میده بابا...

ارباب ما پای جوونش
به لب رسید خدایی جونش
روصورتش موند رد خونش - غریب مادر

دیدن همه بی تابیاشو
مسخره کردن قد تاشو
باگریه میگفت علی پاشو - غریب مادر


افتادم از پاو عصا - به دست ندارم
دیگه کاری میون این - قفس ندارم
وقتی نفس نمیکشی - نفس ندارم
بلندشو بابا....

این سرزخمی روچطور - بغل بگیرم
چشاتو باز کن و ببین - به غم اسیرم
نفس نمیکشی چرا؟ - دارم میمیرم
بلندشو بابا....

این تکه های پیکرت نیست
روی زمین موی سرت نیست
این چشم و ابروی ترت نیست - غریب مادر

این تکه ها بازوی باباست
این که رو خاک موی باباست
خاکی و خونی روی باباست - غریب مادر....


چیزی نمونده از تو ای - جوون رعنا
روضه ات خلاصه میشه تو - این جمله حالا
وقطعوه بسُّیوف - اربا اربا
ای اربا اربا....

بایدتو روجداجدا - جدا بیارن
باید برای بردنم - عصا بیارن
باید برای بردنت - عبا بیارن
ای اربا اربا....

لیلا برات شدمثل مجنون
عمه زده از خیمه بیرون
اومده پیشم توی میدون - غریب مادر

بهم امون نمیده گریه
علی تو رو جون رقیه
عمه رو برگردون به خیمه.... غریب مادر

محمدعلی بقایی


740
شعر بعدی