دانلود برنامه بحارالاشعار

ز شهر شام با مجد و صلابت می رود زینب

شعر مداحی مدح حضرت زینب (س) - ز شهر شام با مجد و صلابت می رود زینب

(از شهر شام تا کربل)ا

ز شهر شام با مجد و صلابت می رود زینب
قوی تر از ورودش با رشادت می رود زینب

تمام خطبه های او گواهی می کند یاران
که با عزت رسید و با شجاعت می رود زینب

حجاب او شهادت می دهد چون کوه پا برجا
چنین با کوله باری از نجابت می رود زینب

زنی مرد آفرین در عرصه پیکار با دشمن
دلش بشکسته اما با فتوت می رود زینب

برایش محمل آوردند و با عزت در آن بنشست
ز کاخ دشمنانش با کرامت می رود زبنب

نشسته در میان محمل و اندوه می بارد
به سمت کربلا بهر زیارت می رود زینب

به روی سر گرفته چادر آزادگی آری
به سوی تربت گل با شرافت می رود زینب

نترسید از یزید و از تمام لشکرش حالا
ز قلب شهر دشمن با شهامت می رود زینب

گرفته پرچم پیروزی کرب و بلا بر کف
کنون با اقتدار و استقامت می رود زینب

به خاک افکند نخل ذلت و خواری ببین اکنون
مسیر عزتش را بی ملامت می رود زینب

به همراه امام عشق زین العابدین باشد
به زیر سایه لطف امامت می رود زینب

سراپا گشته مشتاق حریم کربلا یاران
ز بزم غم به میدان شهادت می رود زینب

به روی صفحه تاریخ بنوشته چنین «یاسر»
میان محمل مجد و سعادت می رود زینب

**
محمود تاری «یاسر»

104
شعر بعدی