دانلود برنامه بحارالاشعار

زینت دامن بابا همه دخترها

شعر مداحی روضه حضرت رقیه (س) - زینت دامن بابا همه دخترها

زینت دامن بابا همه ی دخترها
مثل یک اختر زیبا همه ی دخترها

ارزش گوهر نایاب همین ها هستند
گوهر کوچک بابا همه ی دخترها

گوهر مانده به گنجینه ی هستی آری
صدف مانده به دریا همه ی دخترها

دیده اند از دل تاریخ رخ گلگون را
معنی جلوه ی تقوا همه ی دخترها

می توانند ازین عرصه به بالا برسند
مثل سرسبزی طوبا همه ی دخترها

جان دهند از غم بابا و فراق رویش
گرچه هستند شکیبا همه ی دخترها

چون پدر رفت ز کف ناله فراوان دارند
بهر این ماتم عظما همه ی دخترها

وقتی از داغ جگر سوز پدر می سوزند
می کنند آب تمنا همه ی دخترها

دختری گوشه ی ویرانه بسوزد ای وای
شعله دارند به دلها همه ی دخترها

چون که بینند سر غرق به خون بابا
شعله گردند سراپا همه ی دخترها

می کند جان بفدای سر خونین امشب
کاش آیند تماشا همه ی دخترها

«یاسر» از داغ پدر داشته اند در سینه
شعله ور آتش نجوا همه ی دخترها
**
محمود تاری «یاسر»

92
شعر بعدی