دانلود برنامه بحارالاشعار

زینب رسیده کربلا یا حیدر آمد

شعر مداحی روضه اربعین حسینی (ع) - زینب رسیده کربلا یا حیدر آمد

زینب رسیده کربلا یا حیدر آمد؟
برگشت امّا چون علی از خیبر آمد!

بعد از همان طوفان که درکوفه به پا کرد
تا ساحل عشق وامید و باور آمد

یک بار دیگر محشری تازه به پا کرد
وقتی که در صحرا و دشت محشر آمد

با اشک حسرت مثل گل برخاک افتاد
فریاد زد جان برادر ، خواهر آمد

مثل همان روزی که او در قتلگه بود
گویی صدایی باز از آن حنجر آمد

خوش آمدی ای خواهر مظلومۀ من
تو رفتی ازاین جا ولیکن مادر آمد

گویی شنیدم زیر باران ناله اش را
چون ساربان در راه با انگشتر آمد

روزی که دیدم سینه ات درهم شکسته
یادم زدرد پهلو و میخ در آمد

گل ها همه جمع اند واز پائین پایت
درباغ جان من شمیم اکبر آمد

آیا گرفتی کودک خود را در آغوش
گویا که از قبرت صدای اصغر آمد

همراه با گریه صدای یا اخیه
از علقمه از تربت آب آور آمد

دادی تو از نیزه توانم با نگاهت
هرگاه صبرمن ز هجرانت سر آمد

می خواست زینب از فراق تو بمیرد
دردا که پیش از خواهر تو دختر آمد

از قول من بنویس باگریه«وفایی»
خوناب جان من زچشمان تر آمد

حاج سید هاشم وفایی

249
شعر بعدی