دانلود برنامه بحارالاشعار

زپیشگاه الهی سفیر آمده است

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - زپیشگاه الهی سفیر آمده است - متن شعر ویژه عید غدیر

زپیشگاه الهی سفیر آمده است
به میهمانی عید غدیرآمده است

چه حاجت است که دل را به این وآن بندد
کسی که برسرخوان امیرآمده است

شکفت نام علی برلبان اهل ولا
که بوی مشک وگلاب وعبیر آمده است

هنوز عطر بهار از غدیر می آید
ازآن زمان که علی زان مسیر آمده است

غدیر آمد وازاین خجسته عید سعید
شمیم ورایحه ای دلپذیر آمده است

غدیر آمد وپیچید این خبر، دریا
به آبیاری خاک کویر آمده است

غدیر آمد وجبریل با پیمبرگفت
دوباره وحی خدای قدیرآمده است

پس از رسول خدا با پیام ما انزل
برای خلق بشیر ونذیر آمده است

علی ست آیت اتممت نعمتی برخلق
همان پیام که روز غدیر آمده است

علی است سرو بلندی که آسمان و زمین
به پیش جاه وجلالش حقیر آمده است

علی است آینه ی روشن صداقت وعدل
کسی که داوریش بی نظیر آمده است

حریم اوست کرمخانه ی خداوندی
کرم همیشه براین درفقیر آمده است

همیشه بردراین خانه سائل است اگر
سه شب فقیر ویتیم واسیر آمده است

اگرچه دل زتولای او سرافراز است
همیشه پیش علی سربزیر آمده است

به یمن عید غدیرش «وفایی»مسکین
به شوق تهنیت برامیر آمده است

حاج سید هاشم وفایی

196
شعر بعدی