دانلود برنامه بحارالاشعار

زهرکینه برجان او شراره می زد

شعر مداحی نوحه امام هادی (ع) - زهرکینه برجان او شراره می زد - شعر به سبک سنتی

زهرکینه برجان، او شراره می زد
آتش به دل و قلب، پاره پاره می زد
درد و غمش افزون شد
جانش قدح خون شد
وای ازاین مصیبت
وای ازاین مصیبت

رو به سوی قبله کرد، آیه های قرآن خواند
بر دامن گلزارش، او گلاب اشک افشاند
گوهری ز مژگان سفت
زیر لب خدایا گفت
وای ازاین مصیبت
وای ازاین مصیبت

یک داغ فزون گردید ،بر روی دل لاله
عسکری کنار او،می زند ز دل ناله
با دیده ی تر گرید
درسوک پدر گرید
وای ازاین مصیبت
وای ازاین مصیبت

تا قبله ی دل ها را، با دیده ی تر بردند
مرغان حریم قدس، سر به زیر پَر بردند
آهسته به زیر خاک
رفت آن تن چون گل پاک
وای ازاین مصیبت
وای ازاین مصیبت


سید هاشم وفایی


232
شعر بعدی