دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

زهرا مادرم چادر محبتش پهنه رو سرم

شعر مداحی شور حضرت زهرا (س) - زهرا مادرم چادر محبتش پهنه رو سرم - اشعار مداحی دهه فاطمیه

زهرا مادرم
چادر محبتش پهنه رو سرم
سرمو بالا میگیرم تا نوکرم
به علی ارادتی دارم

عبد حیدرم
کاش میشد که این شبا بودم تو حرم
پیش مرتضی علی باشم خوش ترم
با علی حکایتی دارم

زهرا میخره ما رو
وقتی با علی هستیم
از محشر هراسی نیست
ما دل به علی بستیم


سیده النسا (یا زهرا۳)
ملیکه السما(یا زهرا۳)

.......

اسم فاطمه
سبب چکیدن اشک نم نمه
اگه حتی جون بدیم تو روضش کمه
پرچمش الی الابد بالاس

درّ و گوهره
از تمومیه زنا زهرا سرتره
سیده ،مطهره،نور و کوثره
فاطمه انسیه الحوراس

زهرا مارو دعوت کرد
زیر پرچم حیدر
از لطف بی بی هستیم
ماها آدم حیدر


سیده النسا (یا زهرا۳)
ملیکه السما(یا زهرا۳)
.........

اشکام جاریه
زخم روی پیکرش زخم کاریه
کی میگه که روضه هاشَم تکراریه
اعظمه مصیبته والله

معجر خونیه
زخم سینه میگه پشت در خونیه
بمیرم براش که پا تا سر خونیه
روضه هاش حقیقته والله

زهرا چشم براهه تا
آقامون بیاد از راه
میگیره تقاصش رو
زود ِ زود ان شالله


سیده النسا (یا زهرا۳)
ملیکه السما(یا زهرا۳)

هاشم محمدی آرا


224
شعر بعدی