دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

زن طمانینه طبیعت ماست

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب میلاد - زن طمانینه طبیعت ماست

میلاد حضرت زهرا (س) 241

زن طمانینه ی طبیعت ماست
شو ر و شعر و شعورو فطرت ماست
عشق ، از این پدیده گشت پدید
مهر اول ، ازین بهانه دمید
پشت آدم ، همیشه حوا یی ست
نقش ِ زن ، شوکت ِ شکوفایی ست
زن اگر نیست ، مهربانی نیست
عمر ِ بی عشق ، زندگانی نیست
زینت زندگی ، حضور ِ زن است
روشنای وجود ، نور ِ زن است
سبد ِ آفتاب ، دامن اوست
مهر ، گلخوشه ای ز خرمن اوست
زن ، نشان ِ خداست روی ِ زمین
یا به تعبیری ، آبروی زمین
چون که مادر شود ، بهار شود
زندگی بخش روزگار شود
هنر ِ مادری ، بهین هنر است
مادر از هرچه هست ، خوب تر است
هر چه فرزند ، با وقار تر است
سایه ی مادر ، آشکار تراست

ای زنان بزرگ این دوران
که عزیزید مثل پاره ی جان
این همه فوت و فن مبارک باد
بر شما ، روز زن ، مبارک باد
اینک امروز ، روز فاطمه است
روز ِ گیتی فروز فاطمه است
زنی از انتهای جاده ی عشق
ثمر ِ پاک استفاده ی عشق
شمع سوزان ِ خانه ی توحید
جلوه ی بی کرانه ی توحید
میوه ی بوستان پیغمبر
روح قرآن و جان پیغمبر
از تبار ِ طراوت و پاکی
خاکی ، اما بلند و افلاکی
اسوه ی پاک بانوان ِ جهان
جان ِ پیغمبران و فخر زمان
میوه ی باغ مهر و کوثر نور
شعر ِ بی انتهای دفتر ِ نور
نفس قدسیش نسیم صبا
جان کروبی اش ، شمیم ِ وفا
در شگفت از نماز ِ او یزدان
مژده بخش شفاعتش قرآن
آسمان مانده کاین زمینی کیست
که به جز جان سرود خوانش نیست
روز و شب ، ذکر بر زبان دارد
سخنش چون دعاست ، جان دارد
مثل موسی ، کلیم راز خداست
دلش آشفته ی نماز خداست
طور در طور در مناجات است
مست از اشتیاق میقات است
عصمت ِ جاری ِ زمان ، زهراست
مهر تابان بی کران ، زهراست
تا ابد یاد او مبارک باد
روز میلاد او ، مبارک باد
شاعر:محمد روحانی

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی