دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

زندگی از بس‌که دشوار است بعد از فاطمه

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - زندگی از بس‌که دشوار است بعد از فاطمه - اشعار مداحی دهه فاطمیه

زندگی از بس‌که دشوار است بعد از فاطمه
روز مولا چون شب تار است بعد از فاطمه

مثل سقف آستانش، چار طاق آسمان
بر سر اين خانه آوار است بعد از فاطمه

یا کنار قبر مخفی یا کنار بچّه ها
مرتضی تا صبح بیدار است بعد از فاطمه

او نگاهش بیشتر از محوِ میخِ در شدن
خیره به سُرخی دیوار است بعد از فاطمه

يك مدينه دشمن و يك خانه با چندين يتيم
مُشكل حيدر چه بسيار است بعد از فاطمه

جُز به خون دل نخواهد كرد مويش را خضاب
چون علي دائم عزادار است بعد از فاطمه

هم به درد پهلو و هم درد پا ، هم درد سر
زينب كبري گرفتار است بعد از فاطمه

دست را از دست دادن در دفاعِ از امام
سهم عبّاس علمدار است بعد از فاطمه

محمد قاسمی

276
شعر بعدی