دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

زائر شده ام قبر و غباری که نداری

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب روضه - زائر شده ام قبر و غباری که نداری - روضه حضرت زهرا از زبان امام علی ، اشعار مداحی دهه فاطمیه

روضه حضرت زهرا (س) 566

زبان حال امیرالمومنین (ع) در کنار مزار حضرت زهرا (س)

--

زائر شده ام قبر و غباری که نداری
پروانه شدم شمع مزاری که نداری

در نقطه ای از کوه اُحد خیمه زدم باز
مهتاب شدم در شب تاری که نداری

ای زود خزان دیده تو از هجمه گلچین
گل چیده ام از سهم بهاری که نداری

می تابم و می گریم و می سوزم ازین غم
می سوزم ازین تاب شراری که نداری

آخر چقَدَر زود روی از بَر حیدر
می گریم ازین صبر و قراری که نداری

من مانده ام و داغ تو و شعله ی آتش
من مانده ام و آینه داری که نداری

بگذار علی چهره ی گلگون شده ات را
چون آینه بر تربت یاری که نداری

آتش به جگر زن تو درین مرحله «یاسر»
با دل چه کنی حالت زاری که نداری
**
محمود تاری «یاسر»

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی