دانلود برنامه بحارالاشعار

روی لبم‌ نشسته هنوزم امان از شام

شعر مداحی شور امام سجاد (ع) - روی لبم‌ نشسته هنوزم امان از شام

روی لبم‌ نشسته هنوزم/امان از شام
از داغ دست بسته میسوزم/امان از شام

«یک کاروان اسیر
الغوث و الامان»
دستان عمه رو
بستن به ریسِمان

یادم‌ نمیره بعد چهل سال/امان از شام
سنگین تر از مصیبتِ گودال/امان از شام

ای کاش مادرم
من رو نزاده بود
بین حرامیان
عمه فتاده بود

ناموس حق رسید به بازار/امان از شام
دشنام و تازیانه و آزار/امان از شام

از پام میچکید
خونِ علی الدوام
هرکس که کینه داشت
اومد به انتقام

وای از محله های یهودی/امان از شام
خوب شد که بابا اونجا نبودی/امان از شام

ما بین کوچه و
کوچه پر از یهود
مردای بی حیا
زن‌ها همه حسود

زینب شده ببین سپر تو/امان ازشام
رقاصه ها به دور سرِ تو/امان از شام

از روی ناقه ها
افتاده‌ام زمین
از روی نیزه‌ها
حال منُ ببین

بزم شراب و آیه ی تطهیر/امان از شام
یک بد دهان و این همه تحقیر/امان از شام

چشمان عمه هام
خیره به سوی طشت
چوب یزید از
لب‌های تو گذشت

محمدعلی انصاری


333
شعر بعدی