دانلود برنامه بحارالاشعار

روی غدیر دست بابا رفت بالا

شعر مداحی روضه حضرت علی اصغر (ع) - روی غدیر دست بابا رفت بالا - شعر مداحی محرم 1401

روی غدیر دست بابا رفت بالا
شد قتلگاهش دست بابا کرد لالا

تیر سه شعبه هر دو را باهم زمین زد
خون گلویش ریخته بر روی بابا

از پوست آویزان شده این سر ز پیکر
لب تشنه جان دادی بمیرم پیش دریا

شرمنده ام از چشم های نیمه بازت
خیری ندیدی مثل اکبر تو ز دنیا

ماندم چه خاکی سر کنم حالا عزیزم
شد ناله های مادرت از دور پیدا

بابا عبا رویت کشیدم تا نبیند
این مادر بی اصغر افتاده از پا

محمد حبیب زاده

382
شعر بعدی