دانلود برنامه بحارالاشعار

رنگ خزانی ای گل خوشبو گرفته ای

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - رنگ خزانی ای گل خوشبو گرفته ای - اشعار مداحی دهه فاطمیه

رَنگ خَزانی ای گُل خوشبو گرفته ای
باور نمیکنم که ز من رُو گرفته ای
من دست خود به زانوی غَمها گرفته ام
تو دَست خویش به پهلو گرفته ای
دَر پُشت د‌َر که هیچ نَشُد یاری أت کنم
ای شمع روشَنَم ز چه سُوسُو گرفته ای
هَر شَب زآه ودَرد تو بیدار می شَوَم
می بینَمَت که دست به بازو گرفته ای
اَز من مَپُرس دَرد و غم روزگار را
بامن مَگو چرا دَست به زانو گرفته ای
وَقتی سلام شوهَر تو بی جَواب شُد
دیدَم دوباره نالهٔ یاهُو گرفته ای
اَبرو مکش به هَم که علی پیر میشَوَد
اَبرو کَمان من ز چه اَبرو گرفته ای
امشب دوباره داغ مَرا تازه کَرده ای
وَقتی نشَسته دَست به جارو گرفته ای

خادم الذاکرین خسروی

186
شعر بعدی