دانلود برنامه بحارالاشعار

رنگ از رخ من بی تو پریده

شعر مداحی زمزمه ختم و ترحیم - رنگ از رخ من بی تو پریده

فوت مادر

رنگ از رخ من ، بی تو پریده
از داغ هجران ، پشتم خمیده
جان بر لبانم ، مادر رسیده

بر پا عزایت ای مادر من
گریم برایت ای مادر من

ای مادر من ای مادر من(۳)

ای نور چشم و ، یگانه یارم
برخیز و بنگر ، احوال زارم
بعد از تو دیگر ، یاری ندارم

ناید صدایت ای مادر من
گریم برایت ای مادر من

ای مادر من ای مادر من (۳)


بودم همیشه ، من در بر تو
پر می زنم من ، دور سر تو
بنگر که تنها ، شد دختر تو

جانم فدایت ای مادر من
گریم برایت ای مادر من

ای مادر من ای مادر من( ۳)


روز و شب من ، در غصه بگذشت
اندوه و هجران ، بر سینه بنشست
پشتم ز داغ ، مرگ تو بشکست

دارم هوایت ای مادر من
گریم برایت ای مادر من

ای مادر من ای مادر من( ۳)

محمد مبشری


55
شعر بعدی