دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

رفتی و بعد تو زهرا من موندم با غم دنیا

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب شور - رفتی و بعد تو زهرا من موندم با غم دنیا - اشعار مداحی دهه فاطمیه

شور حضرت زهرا (س) 255

رفتی و بعد تو زهرا
من موندم با غم دنیا
سر میذا رم روی خاکت
با حال زارم این شبها

زندگیم شده دشوار و
دلگیرم از همه مَردم
از اونا یی که سوزوندن
خونه ی مارو با هیزم

خندیدن
ما رو بین کوچه تنها دیدن
خندیدن
با لگد به پیکرت کوبیدن
خندیدن
بمیرم که بچه ها ترسیدن


بند دوم

پشت در غرق خون بودی
توو آتیش چادرت میسوخت
از یادم نمیره هیچ وقت
هم موو و هم سرت میسوخت

دستامو بسته بودندو
می زدن تو رو نامردا
حلالم کن منو زهرا
افتاده بودی روو خاکا

زهرا جان
زدنت تو رو با بغض و کینه
زهرا جان
خون میریخت روی زمین ازسینه
زهرا جان
ماتمِ تو واسه من سنگینه


بند سوم

مغیره قلبمو خون کرد
توو کوچه تا به ما خندید
بشکنه اون دوتا دست که
گل برگم رو زِ شاخه چید

این شبها با چش خونبار
سر میذارم روی قبرت
داره می کُشه حیدر رو
خانومم غصه و هِجرت

رفتی و
دشمنا به شوهرت میخندن
رفتی و
توی کوچه راهمو می بندن
رفتی و
طعنه میزنن به حیدر عَمدن

زهرا

عباس قلعه


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی