دانلود برنامه بحارالاشعار

رفتی برای تو دلم تنگه مادر

شعر مداحی زمزمه ختم و ترحیم - رفتی برای تو دلم تنگه مادر

وفات مادر
(سبک : دامن کشان رفتی)


رفتی برای تو ( دلم تنگه مادر )۳
سایه ی پر مهرت ( دگررفته ازسر )۳

دلم تا می شد بی قرار تو
می اومدم سرِ مزار تو مزار تو مزار تو

درد دوری ات ببین ( چها می کند ) ۳
داغ تو مگر مرا ( رها می کند) ۳

مهربان خسته ام ( فدایت شوم ) ۳
ازغمت شکسته ام ( فدایت شوم ) ۳

بند دوم

کرده هوای تو ( دلِ بیقرارم ) ۳
از دوری ات مادر ( برایت اشک ببارم ) ۳

کجایی دلم تنگه برات مادر
الهی که شوم ( فدات مادر )۳

خونه مادر نباشه (صفایی نداره )۳
دیگه ازهم میپاشه ( صفایی نداره )۳

مادر مهربونم (خداحافظ ) ۳
با دل تنگ میخونم (خداحافظ ) ۳

143
شعر بعدی