دانلود برنامه بحارالاشعار

رحلت خاتم شده دل پر از ماتم شده

شعر مداحی نوحه پیامبر اکرم (ص) - رحلت خاتم شده دل پر از ماتم شده - شعر به سبک سنتی

رحلت خاتم شده،دل پر از ماتم شده
بهر داغ مصطفی،شیعه غرق غم شده۲
رفته از دار جهان نور دو چشم عالم
می سوزد دل شیعه در عزای خاتم
تسلیت یا زهرا یا زهرا یا زهرا۲

رفته ختم المرسلین،در غمش عالم ببین
گشته سوی حق روان،رحمه للعالمین۲
شد سیه پوش مدینه در عزای طاها
سوزد از داغ نبی قلب علی و زهرا
تسلیت یا زهرا یا زهرا یا زهرا۲

رهبر دنیا و دین،بدنش روی زمین
بعد داغ احمد،شد علی خانه نشین۲
پیش چشم زهرا دست علی را بستند
در حمایت ز علی بازوی او بشکستند
تسلیت یا زهرا یا زهرا یا زهرا۲

شد علی مظلوم،از حق خود محروم
بین کوچه پشت در،غربتش شد معلوم۲
بهر پاداش رسالت ز پی غصب فدک
پیش چشمان علی فاطمه اش خورد کتک
تسلیت یا زهرا یا زهرا یا زهرا۲

در ره غصب فدک،بین کوچه خورد کتک
وقت برگشتن او،حسنش کرد کمک۲
دشمنش از راه کین بر رخ او سیلی زد
رنگ رخساره ی زهرا جوهر نیلی زد
تسلیت یا زهرا یا زهرا یا زهرا۲

رضا یعقوبیان


271
شعر بعدی