دانلود برنامه بحارالاشعار

ربابم لای لای من چالام

شعر مداحی سرود حضرت علی اصغر (ع) - ربابم لای لای من چالام - متن شعر ترکی

(شعر ترکی)
(سبک (سلطان قلبم) یه دل میگه برم برم)

ربابم لای لای من چالام
یوخلاماسان اویاق قالام
گوزلرین. قاداسین. آلام
لای لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای علی
یات ای ربابین سوگلی
باغ زهرانین ای گلی
چمن. عشقین بلبلی

لایلای علی

بشیگین. تز تز بزرم
اوستونه مخمر چکرم
اغلاسان من دوزنمرم

لای لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای علی
یات ای ربابین سوگلی
باغ زهرانین ای گلی
چمن. عشقین بلبلی

لایلای علی


دشلوگون عوض ایدرم
سنیلن. من. بختورم
سن اولماسان من اولرم

لای لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای علی
یات ای ربابین سوگلی
باغ زهرانین ای گلی
چمن. عشقین بلبلی

لایلای علی

لای لای دیوم سن یات بالا
بو عالمی. سن. آت. بالا
نچه گون راحت یات بالا

لای لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای علی
یات ای ربابین سوگلی
باغ زهرانین ای گلی
چمن. عشقین بلبلی

لایلای علی

من دیدوم اولدوم بختور
اوغلوم. اولوب. یوزوم گولر
نه بیلدیم. فلک نیلر

لای لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای علی
یات ای ربابین سوگلی
باغ زهرانین ای گلی
چمن. عشقین بلبلی

لایلای علی

فلگین ایشی بیلیمش
گل اچمامیش تز سولیمیش
بالام آلتی ایدا اولیمش

لای لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای علی
یات ای ربابین سوگلی
باغ زهرانین ای گلی
چمن. عشقین بلبلی

لایلای علی

اتان قوجاقینه. الور
کربلانی یاده سالور
آغلور سنه توان آلور
لای لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای علی
یات ای ربابین سوگلی
باغ زهرانین ای گلی
چمن. عشقین بلبلی

لایلای علی


باخور حسرت سنه قالور
ارام ارام لای لای چالور
دیر اوغلوم سوسوز قالور

لای لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای علی
یات ای ربابین سوگلی
باغ زهرانین ای گلی
چمن. عشقین بلبلی

لایلای علی

رقیه. بشیگه سالور
اکبر قوجاقینه آلور
قولارین بوینوا سالور

لای لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای بالام لای علی
لای لای علی
یات ای ربابین سوگلی
باغ زهرانین ای گلی
چمن. عشقین بلبلی

لایلای علیشاعر علیرضا علوی زنجانی

92
شعر بعدی