دانلود برنامه بحارالاشعار

دیگه معلومه برام که مادرم موندنی نیست

شعر مداحی شور حضرت زهرا (س) - دیگه معلومه برام که مادرم موندنی نیست - اشعار مداحی دهه فاطمیه

دیگه معلومه برام که مادرم موندنی نیست
پهلوی که با لگد شکسته شد خوب شدنی نیست
اگه هر داغی باشه میشه یه جور اشاره کرد
(ولی روضه های زهرا س بخدا که گفتنی نیست )۲


از چی بگم
از کجا شروع کنم
که مادر و
یه عده بی حیا زدند
مادرمو با پا زدن
با فحش و ناسزا زدن
با بغض مرتضی زدن
جلوی مجتبی زدن
(تو کوچه بی هوا زدن)۲

از یک طرف هیزم رسید
از یک طرف شعله کشید مادر تویه کوچه دوید
از پهلویش خون می چکید

( واویلتا)۲

بند دوم

کوچه تنها شاهده قلب کباب حسنه ع
شاهده جسارتای دشمن بد دهنه

مگه توی کوچه ها یکی نبود کمک کنه
(دستشو بگیره که مادر ما رو نزنه )۲
بد جوری زد
جلوی چشم خیس من
طعنه زد و
حرمت حیدرع و شکست
بال کبوتر و شکست
دلِ پیمبرص و شکست
بازوی کوثر و شکست
تموم پیکر و شکست
(پهلوی مادر و شکست)۲


یک کوچه و یک بی حیا پیش نگاه مجتبی ع
هی طعنه زد گفت ناسزا
با بغض و کین زد بی هوا

(واویلتا)۲
//////////////////////////////

حمید اکبری (سیستان)


419
شعر بعدی