دانلود برنامه بحارالاشعار

دیگر برای زندگی ام علت آمده است

شعر مداحی میلاد امام حسین (ع) - دیگر برای زندگی ام علت آمده است

دیگر برای زندگی ام علت آمده است
امشب به دوش کل جهان منت آمده است

خورشید بعد این همه سال از تولدش
فهمیده تازه دور زمین حرکت آمده است

دنیا اگر مشبهِ دریا شود بدان
از گوشه چشم سید ما رخصت آمده است

قطعاً برای گسترش فکر و فهم ما
از جانب خدای احد فرصت آمده است

اندیشه ای‌ جدید که تعریف های آن
جنبش ، قیام ، حرکت و یا نهضت آمده است

حتی زمان خواندن اسم «حسین» هم
سمت زبان لشکریان لکنت آمده است

اما گذشت تا که بفهمند کوفیان
مظلوم ما برای فقط بیعت آمده است

شاعر:
فربد افشاری

233
شعر بعدی