دانلود برنامه بحارالاشعار

دیگر ای عمر چه خواهی ز من زار برو

شعر مداحی روضه حضرت زینب (س) - دیگر ای عمر چه خواهی ز من زار برو

دیگر ای عمر چه خواهی ز من زار،برو
دست خود از سر این غمزده بردار، برو

بارها از بَر من رفتی و باز آمده ای
عمرمن، محض خدا از بَرم اینبار،برو

آب خوش درتو نرفته ز گلویم پایین
بازخواهی کنی ام،یک گره از کار،برو

تو پرستار به بیماری ام و،مرگ طبیب
تاطبیب است چه حاجت به پرستار،برو

گرتو امشب بروی،من به حسینم برسم
سد مشو بین دو دلداده و دلدار، برو

تو میان من و او فاصله انداخته ای
تا به یاران برسم،باش مرا یار،برو


حیدر توکلی

145
شعر بعدی