دانلود برنامه بحارالاشعار

دین دوتا مسجد دوتا منبر دوتاست

شعر مداحی سرود امیرالمومنین (ع) - دین دوتا مسجد دوتا منبر دوتاست - متن شعر ویژه عید غدیر

دین دوتا مسجد دوتا منبر دوتاست
راه ما از دشمن حیدر جداست

علی قرآنه علی ایمانه
به روز محشر علی میزانه
الحمدلله
غدیریم سقیفه ای نیستم
پیرو هر خلیفه ای نیستم


بند دوم:
رب دوتا مذهب دوتا مکتب دوتاست
راه ما از دشمن حیدر جداست
علی سالاره علی معیاره
قسیم الجنت قسیم الناره
الحمدلله
غدیریم سقیفه ای نیستم
پیرو هر خلیفه ای نیستم

بند سوم:
ره دوتا مبدا دوتا مقصد دوتاست
راه ما از دشمن حیدر جداست
علی مولامه علی آقامه
حلال زادم پس علی بابامه
الحمدلله
غدیریم سقیفه ای نیستم
پیرو هر خلیفه ای نیستم

مرتضی کربلایی


464
شعر بعدی