دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

دیروز جان نثاری زهرا اگر نبود

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - دیروز جان نثاری زهرا اگر نبود - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر روضه آتش زدن درب خانه حضرت زهرا

دیروز جان نثاری زهرا اگر نبود
امروز از ولایت و قران اثر نبود

آن آتشی که خانه زهرا در آن بسوخت
رشک غدیر و بغض علی بد شرر نبود

سیلی که خورد فاطمه بهر بقای دین
تاثیر آن جدای ز شق القمر نبود

آنجا قمر دو پاره شد این جا قمرگرفت
آنجا خبر ز معجزه این جا خبر نبود

آنجا به شهر مکه این جا مدینه بود
آنجا نبود دختر و اینجا پدر نبود

آن جافراز کوه و در اینجا به کوچه ها
آنجا خدیجه بود اینجا دگر نبود

ماه علی گرفت در اینجا که نیمه روز
هنگامه گرفتن قرص قمر نبود

گویند عده ای سند میخ در کجاست
ما نیز قائلیم که کاش این خبرنبود

اما فشار ضرب در آن گونه خرد کرد
آن سینه را که حاجت گل میخ در نبود

زنده یاد مرحوم حاج سید رضا مؤید

452
شعر بعدی