دانلود برنامه بحارالاشعار

دیده اند انگار عمری با خدا مانوس ها

شعر مداحی مناجات امام حسین (ع) - دیده اند انگار عمری با خدا مانوس ها - شعر اسارت اهل بیت

دیده اند انگار عمری با خدا مانوس ها
در پس نام تو یا سبوح و یا قدوس ها

در نگاه عالمان شهر ما دیوانه ایم
درد عشقت را نمی فهمند جالینوس ها

ما عجم ها چاکرت هستیم ای شاه عرب
ای به قربانت سیاووش ها و کیکاووس ها

باز هم هم سنگ با یک قطره از خونت نشد
گریه هامان گرچه شد هم قدر اقیانوس ها

از همان ساعت که با سر از کلیسا رد شدی
نام تو برخواست در هر ساعت از ناقوس ها

خیمه هایت سوخت دلها سوخت دنیا دود شد
سوخت در این شعله ها بال و پر ققنوس ها

زیر و رو شد اسمان غوغای محشر شد زمین
تا به عرش افتاد رد چکمه‌ی منحوس ها

اه یا غیرت کجایی تا ببینی بعد تو
گشت ناموست اسیر دست بی ناموس ها


سیدمحمدحسین حسینی

165
شعر بعدی