دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

دیدم كه شد نقش زمین یاس امیرالمونین

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب زمزمه - دیدم كه شد نقش زمین یاس امیرالمونین - اشعار مداحی دهه فاطمیه

زمزمه حضرت زهرا (س) 466

(به سبک من خسته تر از خسته ام)
دیدم كه شد نقش زمین - یاس امیرالمونین
یك كوه غم دارم به سینه - از كوچه ی تنگ مدینه
واویلتا آه و واویلا
******
تا كردم احساس خطر - بر مادرم شدم سپر
در كوچه ها كردم دعایش - خو را فكندم من به پایش
واویلتا آه و واویلا
******
من روی نیلی دیده ام - من جای سیلی دیده ام
آورده ام در آن زمانه - صاحب خانه سوی خانه
واویلتا آه و واویلا
******
با دیده از خون ترم - شدم عصای مادرم
او بهتر از جان حسن بود - دستش میان دست من بود
واویلتا آه و واویلا
******
ماندم كه من گویم چه ها - مردم میان كوچه ها
من بودم و آن روی حاكی - من بودم و چادر خاكی
واویلتا آه و واویلا

امیر عباسی


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی