دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

دیدم سر سجاده بانو گریه کردی

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - دیدم سر سجاده بانو گریه کردی - اشعار مداحی دهه فاطمیه

دیدم سر سجاده بانو گریه کردی
همراه درد زخم بازو گریه کردی

دیدم که چشمان تو باران بهار است
با چشمه ی جوشان پهلو گریه کردی

امشب دلیل گریه هایت را شنیدم
گفتی علی تنهاست، بر او گریه کردی

دیگر به جای اشک خون ریزد ز چشمت
از بس که با چشمان کم سو گریه کردی

خون میکنی قلب علی و زینبت را
تا سر نهادی روی زانو گریه کردی

از فضه و زینب شنیدم روز آخر
هنگام شانه روی گیسو گریه کردی

دیدم به زیر چادری که رد پا داشت
از این که پوشاندی ز من رو گریه کردی

حسین کریمی نیا

373
شعر بعدی