دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

دوماهه که شرمنده ی زهرام

شعر مداحی زمینه حضرت زهرا (س) - دوماهه که شرمنده ی زهرام - اشعار مداحی دهه فاطمیه

دوماهه که شرمنده ی زهرام
میسوزم و میسازم با غم هام
تنهاترین مظلوم این دنیام

وااااای

دو ماهه که دیده به در دوختم
یادم میاد میگفت فضه سوختم
زهرا میسوخت من هم میسوختم

وااااای

تلقین مو همون روزی خوندن
که پشت در زهرامو سوزوندن
دست و بازو پهلوشو شکوندن

وااااای

هیزم برا سوختنم آوردن
تو این خونه حرمتم و بردن
زن و بچه م پیشم کتک خوردن

وااااای

روی شونه چه داغی کشیدم
وقتی زدن ناموسمو دیدم
بازو شکست صدا رو شنیدم

وااااای

خون از تنت شده جاری زهرا
انگار قصد سفر داری زهرا
بگو تنهام نمیزاری زهرا

وااااای

بیچاره شد وقت غسلت حيدر
جای چوب در مونده رو پیکر
از رو جسمت رد شده یک لشکر

وأأأأأ ى

غسلت زهرا س پشت منو خم کرد
نمیشه هیچ جور بدن و جم کرد
فقط باید کفن و محکم کرد

وااااای
//////////////////////

حمید اکبری (سیستان)


491
شعر بعدی