دانلود برنامه بحارالاشعار

دوباره در نفس خاک جان تازه رسید

شعر مداحی مدح عید مبعث - دوباره در نفس خاک جان تازه رسید

دوباره در نفس خاک جان تازه رسید
به روح عالم هستی روان تازه رسید
قیامتی شده برپا ز صُور اسرافیل
به خفتگان زمین باز جان تازه رسید
زمان جهل بشرگوئیا سرآمده است
برای دانش و بینش، زمان تازه رسید
معلّم بشریت خدا فرستاده است
دوباره بهر بشر امتحان تازه رسید
فضای گلشن هستی اگربهاری شد
به بوستان جهان باغبان تازه رسید
جهان زبعثت او نور ایزدی دارد
شمیم ناب زعطر محمّدی دارد


چه رسخیز بزرگی دوباره برپا شد
قیامتی به زمین وبه آسمان ها شد
میان اهل زمین ولوله زشوق افتاد
میان اهل سماوات شور و غوغا شد
پُلی به وسعت توحید بسته شد تا عرش
به روی اهل زمین راه آسمان وا شد
صدای خواندن قرآن بلند شد، آن گاه
زمین به وسعت باغ بهشت زیبا شد
ردای سبز رسالت به دوش او افکند
امین وحی به غار حرا، در آوا شد
جهان زبعثت او نور ایزدی دارد
شمیم ناب زعطر محمّدی دارد


بهار رویش گل های ناب آمده است
شمیم ناب گل انقلاب آمده است
زغار سبز حرا جبرئیل زد فریاد
سپیده سرزده و آفتاب آمده است
برای رُشد کمال و سعادت بشری
کلام وحی رسیده،کتاب آمده است
به پاس عزّت و قدرو مقام زن با او
زدوست آیه ی نور و حجاب آمده است
صدا زدند که این عطر ناب و نور ازچیست؟
زجنّ و انس و ملائک جواب آمده است
جهان زبعثت او نور ایزدی دارد
شمیم ناب زعطر محمّدی دارد


رسید تا به زمین جلوه و صفا بخشد
به زخم و درد بشر مرهم و دوا بخشد
رسید تا که بت آدمی شکسته شود
به خلق جلوه ای از رحمت خدا بخشد
برای عدل و مساوات شد نبی مبعوث
که بندگان خدا را شرف، بها بخشد
بشیر نور خبرمی دهد ز ختم رُسل
بشارتی به تمامی انبیا بخشد
پیمبران اوالعزم یک صدا گفتند
اگر به خلق خداوند رو نما بخشد
جهان زبعثت او نور ایزدی دارد
شمیم ناب زعطر محمّدی دارد


مسیر سبز غدیر ازحرا هویدا شد
همین مسیر طریق ولایت ما شد
رسول آینه ها با علی برادر بود
برادر نبی آئینه ی تولّا شد
قسم به نص «یَدالله فَوقَ ایدیهِم»
علی به راه نبی دست حق تعالا شد
هزار بار اگر بسته شد ره توحید
به ذوالفقار علی راه معرفت وا شد
به ذکریاعلی ویاعلی «وفایی» گفت
دراین خجسته شبی که جهان در آوا شد
جهان زبعثت او نور ایزدی دارد
شمیم ناب زعطر محمّدی دارد

سید هاشم وفایی

128
شعر بعدی