دانلود برنامه بحارالاشعار

دوباره آمدم به سوی تو

شعر مداحی زمزمه مناجات با خدا - دوباره آمدم به سوی تو - متن مداحی ماه مبارک رمضان

دوباره آمدم به سوی تو
تا که بگیرم عطر و بوی تو
کرده ای من را تو دعوت
ای خدا در ماه رحمت
در کنار سفره ی تو
فارغم از رنج و محنت
یا رب العفو٢
یا رب یا رب یا رب العفو٢

یا رب شامل احسانت منم
در ماه رحمت مهمانت منم
بر همه یار و حبیبی
درد ما را تو طبیبی
بر یکایک بندگانت
خالق من بی شکیبی
یا رب العفو٢
یا رب یا رب یا رب العفو٢

گرچه خدایا بنده ای بدم
دعوتم کردی یا رب آمدم
بر تو هستم بنده یا رب
از توام شرمنده یا رب
از خجالت ماه رحمت
سر به زیر افکنده یا رب
یا رب العفو٢
یا رب یا رب یا رب العفو٢

تا که شوی از بنده ات رضا
بر من بده یا رب حال دعا
یاد تو بنشسته ام من
از گناهان خسته ام من
بگذر از جرم و معاصی
دل به عفوت بسته ام من
یا رب العفو٢
یا رب یا رب یا رب العفو٢

ای خدا به حق بنت الحسین
رقیه دختر امام حسین
روسیاهم روسیاهم
آمدم بر تو پناهم
حق زهرای سه ساله
بگذر از جرم و گناهم
یا رب العفو٢
یا رب یا رب یا رب العفو٢

ریزد یا رب اشکم همچون الماس
بگذر از جرمم به حق عباس
غرق عصیانم خدایا
بر تو مهمانم خدایا
با نگاهی از کرامت
کن تو درمانم خدایا
یا رب العفو٢
یا رب یا رب یا رب العفو٢

رضا یعقوبیان


45
شعر بعدی