دانلود برنامه بحارالاشعار

دمیده نور حق رنگین کمان هم

شعر مداحی میلاد پیامبر اکرم (ص) - دمیده نور حق رنگین کمان هم

دمیده نور حق ، رنگین کمان هم
گشوده چشم خود را آسمان هم
گرفته بوی گل چشم و زبان هم
نشسته عطر حق بر جسم و جان هم
جهان آئينه گردیده مجدد
تجلی کرده صادق با محمد

به یثرب آمد از بطحا پیامی
رسد پیغمبر اکنون با امامی
به آنها می رساند دل پیامی
که دارد عشق زآنان احترامی
من و این عطر و بوی باغ سرمد
تجلی کرده صادق با محمد

ربیع است و رسد بوی بهاران
شده جاری ز کوثر چشمه ساران
تبسم را ببین در گلعذاران
رسد پیغام محبوبی به یاران
رسیده کاروان دل به مقصد
تجلی کرده صادق با محمد

ببین خورشید روز و ماه شب را
ببین روشن ترین نَسل و نَسب را
ببین خُرم دل " اُم وَهَب " را
ببین از " اُم فَروه " خند لب را
ببین شمس و قمر اکنون بر آمد
تجلی کرده صادق با محمد

یکی بنیانگذار مذهب نور
یکی بنیانگذار مکتب نور
یکی ماه و یکی هم کوکب نور
که از آنان دمیده مطلب نور
چه نوری ، نور حق ، نور مؤید
تجلی کرده صادق با محمد

ولادت یافت مردی آسمانی
کزو دین خدا گردد جهانی
رسول عشق و نور و مهربانی
شود نامش به عالم جاودانی
بگو حمد خدا را ، آمد احمد
تجلی کرده صادق با محمد

محمد آمد و شهد شهودش
جهان دارد به لب بانگ سرودش
شکسته طاق کسری از وجودش
خموش آتشکده از هست و بودش
گرفته عشق را انوار بی حد
تجلی کرده صادق با محمد

رسیده بت شکن ، بت ها شکستند
بجای خویش بت گرها نشستند
تمام اهل ظلمت دیده بستند
چو زنجیر از طلوع حق گسستند
نشسته نور حق بر اوج مَسنَد
تجلی کرده صادق با محمد

جهان اکنون مرید مذهب اوست
تجلیگاه نور مکتب اوست
به هر جا بنگری تاب و تب اوست
پیام صلح هستی بر لب اوست
اگر «یاسر» به کوی او قدم زد
تجلی کرده صادق با محمد
**
محمود تاری «یاسر»

270
شعر بعدی