دانلود برنامه بحارالاشعار

دما دم علی ذکر هر دم علی

شعر مداحی شور امیرالمومنین (ع) - دما دم علی ذکر هر دم علی

دما دم علی ذکر هر دم علی
قرار دل بی قرارم علی
دل آرام علی ساغر و جام علی
مستی و شور مدام علی

کسی که قوت قلب بی بی زهراس
کسی که علت خلق سینه زن هاس
کسی که بابای ما همه نوکر هاس

حیدر حیدر حیدر حیدره

میون عرش خدا داری جا حیدر...
ولا حول ولا قوه الا حیدر
شده ذکر تموم سینه زن ها حیدر
ولا حول ولا قوه الا حیدر

علی یاحیدر یاحیدر یاحیدر

بند دوم

مع الحق علی شه مطلق علی
مظهر حضرت حق علی
جانان علی شیر میدان علی
تویی جنگ کرده طوفان علی

اونی که وقت رزمش فقط میزد سر
گوش دشمن میشد از صدای او کر
جبرئیل میگرفت زیر تیغ او پر

حیدره حیدره حیدره حیدره

ذکر روی لب کل انبیا یاحیدر
ولا حول ولا قوه الا حیدر
علی همیشه با خدا ، خدا با حیدر
ولا حول ولا قوه الا حیدر

علی یاحیدر یاحیدر یاحیدر

بند سوم

لشگر علی سر و سرور علی
جانشین پیمبر علی
شهنشاه علی خورشید و ماه علی
قبله و بهترین راه علی

کسی که با یه لشگر برابر بوده
کسی که جانشین پیمبر بوده
کسی که شاه و مولا و سرور بوده

حیدره حیدره حیدره حیدره

هرجا افتادیم زمین بلند شدیم با حیدر
ولا حول ولا قوه الا حیدر
میزنه برات کربلا رو امضا حیدر
ولا حول ولا قوه الا حیدر

علی یا حیدر

سجاد روانمرد


488
شعر بعدی