دانلود برنامه بحارالاشعار

دل و دلدار تویی حیدر کرار تویی

شعر مداحی سرود امیرالمومنین (ع) - دل و دلدار تویی حیدر کرار تویی

دل و دلدار تویی
حیدر کرار تویی
وصی ختم رسل
احمد مختار تویی

سر مستور تویی
نور علی نور تویی
جلوه نورخدا
به‌ وادی تور تویی


شه لولاک تویی و
پدر خاک تویی
رهبر کون و‌مکان
در همه افلاک تویی

در نایاب تویی
تشنه من و آب تویی
ما گداییم‌همه
حضرت ارباب تویی

یل دادار تویی
به مصطفی یار تویی
صاحب تیغ دو دم
در صف پیکار تویی


ولی الله تویی
چون بلد راه تویی
مقتدی و ملجاء
هر دل آگاه تویی


کرم و جود تویی
شاهد‌و‌مشهود تویی
قبله اهل وفا
مقصد و‌مقصود تویی


معدن راز تویی
شاه سرافراز تویی
با خدا هستی و بودی و
سرآغاز تویی


به نبی یار تویی
یار و‌ مددکار تویی
به خدا که قاسم
جنت و النار تویی

کفو‌ کوثر تویی
شافع محشر تویی
اسدالله ترین
حضرت حیدر تویی


مجید رجبی


427
شعر بعدی