دانلود برنامه بحارالاشعار

دل بیمار من از چشم تو بیمار ترست

شعر مداحی روضه حضرت رقیه (س) - دل بیمار من از چشم تو بیمار ترست - شعر مداحی محرم 1401

دل بیمار من از چشم تو بیمار ترست
چشم گریان من از ابر گهربار ترست

گر چه طفلان همه از محنت من با خبرند
ولی از درد دلم عمه خبردار ترست

مانع گریه ام ار خصم شود می داند
که ز هر آتشی این آب شرر بار ترست

همه دشواری وسختی ست پس از تو اما
دیدن قاتل تو از همه دشوار ترست

یوسفا گرچه خریدار فراوان داری
نقدجان هرکه به کف داشت خریدارترست

همه هستی‌م گرفتار به صد غم اما
بی گمان از اسرا عمه گرفتار ترست

راه رفتن دگر از کودک نوپات مخواه
آمده جان به لب وکارم از این زار ترست

علی انسانی

241
شعر بعدی