دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

دلبر رسید نسخه‌ ما درکلام اوست

شعر مداحی میلاد امام باقر (ع) - دلبر رسید نسخه‌ ما درکلام اوست

دلبر رسید نسخه‌ی ما درکلام اوست
دل بردنم به جاذبه‌ی مستدام اوست
گفتیم یامحمدباقرمدد رسید
مردانگی ومعرفت اندر مرام اوست

اینجا تمامِ عشق تمام توباقر است
"یا للعجب که سکه بنامِ تو باقر است"

آمدتلالو ئی ز نگاه ِ خدایی‌اش
دیگر رسید نوبتِ جلوه گشایی‌اش
بنگرکه هست چشمِ خدا هم هوایی‌اش
با مادرش چه می‌کند این دلربایی‌اش

سوگند روز وشب به قرینِ توباقرم
عمریست مست مستّ طنینِ توباقرم

باقر رسید هستیِ دنیا رسیده است
لبخند زد ستاره رویا رسیده است
اهل جهان بگو که مسیحا رسیده است
زیراکه پوره حضرتِ زهرا رسیده است

باقرنگاره آل محمد رسیده است
مژده بهاره آل محمد رسیده است


علم وعلوم جمله ز تکثیر باقراست
شادم که عمرجمله به تقدیر باقراست
این نورِ دلپذیر وبه تفسیر باقراست
معراج بی نظیر همه تعبیر باقراست

ماراهوای کوی تومشتاق کرده است
نامت به لوح سینه ی عشاق خورده است

باقر رسید و هیبتِ دنیاشکسته شد
ازمقدمش شمیم یهودا شکسته شد
باقررسید وزنگ کلیسا شکسته شد
باقرسیدو لات و هُبل ها شکسته شد

ازجلوه ی تو رحمت یکسر همه رسید
در ابتدایّ نام تو بوی خدا رسید

آواره ای بسوی توام باقرالعلوم
شیدازده به کوی توام باقرالعلوم
حیران عشق روی توام باقرالعلوم
دلبسته ا ی به موی توام باقرالعلوم


هستم همیشه دربدرکوی دلبرم
هستم گدای باقر وسرمست حیدرم

اوباقراست جلوه ی ناب نبوت است
اوپنجمین امام و ولی ولایت است
دل زنده‌ از می همه انفاس عترت است
شُکرِ خدا که شامل حالم عنایت است

ما را همیشه یک دل صابر نوشته اند
ما را اسیرِ حضرت باقر نوشته اند

در انتهای درس ، سلامش علی بود
تنهاقعود وذکرقیامش علی بود
از ابتدای بحث ، کلامش علی بود
حُسنِ شروع و حُسنِ ختامش علی بود

(مجنون)شدم بنام تویاباقرالعلوم
مستانه ام به جام تویاباقرالعلوم


آرمین غلامی
مجنون ڪرمانشاهی

224
شعر بعدی