دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

دعای توسل دعای دل است

شعر مداحی مناجات مناجات با خدا - دعای توسل دعای دل است

(دعای توسل)

دعای توسل دعای دل است
مسیر پر از نور ، این محفل است

به لطف الهی توکل کنید
به انوار قرآن توسل کنید

به پیغمبر و آل او دل دهید
بیایید و کشتی به ساحل دهید

توسل بجویید بر آل نور
بگیرید از آنان پر و بال نور

دعای توسل بهشت دل است
تو را در جهان سرنوشت دل است

شود نور تو از درون و برون
تو را سوی جنت شود رهنمون

تو از آل احمد بگو ای عزیز
توسل به آنها بجو ای عزیز

به آنها که سرمایه ی عزت اند
سراسر همه جلوه ی رحمت اند

توسل به هادی کل آورید
همه رو به ختم رسل آورید

توسل به الطاف حیدر بجو
توسل به زهرای اطهر بجو

توسل بجویید بر مجتبی
به نور الهی ، به خون خدا

به سجاد و باقر توسل کنید
به صادق ، که بر شاخه ها گل کنید

به موسی بن جعفر توسل بجو
و هر دم به ایزد توکل بجو

به مولا علی بن موسی الرضا
توسل کنید از طریق وفا

ببر دست خود را به سوی جواد
که درگاه او گشته باب المراد

اگر خسته ای و اگر مستمند
به هادی توسل کن ای دردمند

پس از آن گدایی کن از عسکری
بجوی از حریمش همه سروری

در اینجا دری سمت حق وا کنید
توسل به مهدی زهرا کنید

بود صاحب عصر ما آن عزیز
بود باعث نصر ما آن عزیز

ازو رحمتی با نگاهی بخواه
ز درگاه او هرچه خواهی بخواه

دوباره به سمت خدا رو کنید
برای وصالش تکاپو کنید

بیایید و بر شاخه ها گل کنید
ز بعد توسل توکل کنید

به لطف الهی بده تکیه ات
دهد تا ز رحمت تو را هدیه ات
.......
محمود تاری " یاسر"

95
شعر بعدی