دانلود برنامه بحارالاشعار

دشمن بی شرم خون به قلبم کرد

شعر مداحی زمزمه امام صادق (ع) - دشمن بی شرم خون به قلبم کرد

دشمن بی شرم،خون به قلبم کرد
شد سراپایم پر ز آه و درد
زهر کین به تنت شرر افروخت
جگرت ز جفای عدو سوخت
خدا خدا خدا،خدا امامم رفت

نیمه شب دشمن بر سرت می ریخت
خون دل از چشم ترت می ریخت
بی حیا حرمتت را شکسته
از جفا هر دو دست تو بسته
خدا خدا خدا،خدا امامم رفت

هر بلا آمد بر سرت آقا
شد چه تشییع از پیکرت آقا
شکر حق که کفن بدنت شد
نیزه باران ولی کِی تنت شد
خدا خدا خدا،خدا امامم رفت
****
محمود اسدی شائق


144
شعر بعدی