دانلود برنامه بحارالاشعار

دستی رسید و جنت ما را خراب کرد

شعر مداحی روضه تخریب قبرستان بقیع - دستی رسید و جنت ما را خراب کرد - گریز به روضه كربلا امام حسین

دستی رسید و جنّتِ ما را خراب کرد
آن آستانِ دفع ِ بلا را خراب کرد

لعنت بر آن کسی که برافراشت کینه را
لعنت بر آنکه حالِ خدا را خراب کرد

یکبار، اصلِ آیهٔ تطهیر را نخواند
آلوده بود و صحن و سرا را خراب کرد

کعبه دلش شکست همینکه قبیله ای
قبرِ چهار؛ قبله نما را خراب کرد

وهابیت ادامهٔ راهِ سقیفه بود
وقتی بقیع ِ غرقِ صفا را خراب کرد

غصبِِ فدک نتیجهٔ آن میشود همین
غصبِ فدک بنایِ وفا را خراب کرد

غصبِ فدک به روزِ دهم، هم نکرد رحم
انداخت نیزه! خاطره ها را خراب کرد
*
پیش پدر چند قدم راه رفت و رفت...
چشم حسود، حال و هوا را خراب کرد

غصبِ فدک به نام علی(ع) کینه داشت! پس
سر را شکست و لحنِ صدا را خراب کرد

تیری که عمقِ حنجرِ شهزاده را شکافت
حالِ اذانِ کرب و بلا را خراب کرد

غصبِ فدک رسید به گودالِ قتلگاه
خنجر کشید و نظم ِ قفا را خراب کرد

در شهر شام، غصبِ فدک؛ خیزران به دست
لب هایِ سَیّدالشُهدا(ع) را خراب کرد!

مرضیه عاطفی

172
شعر بعدی