دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

دسته دسته زدنت روشون که باز شد

شعر مداحی زمزمه حضرت زهرا (س) - دسته دسته زدنت روشون که باز شد - اشعار مداحی دهه فاطمیه

دسته دسته زدنت
روشون که باز شد/ چشم بسته زدنت
تا دیدن پدر از/پا نشسته زدنت
ای وای مادر

قامتت هلالی
پا به پای حیدری/ با شکسته بالی
خون مادرم چقدر/ ریخته اون حوالی
ای وای مادر

این رسم روزگار نیست
روی زخمای کسی نمک زدن
این رسم روزگار نیست
جلو مردی زنشو کتک زدن

بند دوم:
خونمون خراب شد
مادر از پا افتاد/ قطره قطره آب شد
میخ در تو شعله ها/ آهن مذاب شد
ای وای مادر

غائله را(ه) افتاد
روی جسم مادرم/ میخ در جا افتاد
همه دیدن پدرم/ آخر از پا افتاد
ای وای مادر

این رسم روزگار نیست
دست رو ناموس علی بلند بشه
این رسم روزگار نیست
جلو خونمون بگو بخند بشه

مظاهر کثیری نژاد


1029
شعر بعدی