دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

در يک طرف مهلکه مادر

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب زمینه - در يک طرف مهلکه مادر - اشعار مداحی دهه فاطمیه

زمینه حضرت زهرا (س) 263

در يک طرف مهلکه مادر
در يک طرف ولوله حيدر
در يک طرفي تاب بود و
مادر که گرفته بود آزر
واي مادرم
در يک طرفي دو طفل گريان
يک شاپرکي مثال مادر
شمشير که عريان شده يک سو
مسمار که از در شده خنجر
يک خانه سراي جنگ گشته
در خانه ي حق چو گشته محشر
از خانه کسي کشان کشان رفت
از خانه کبوتري زند پر
در کو چه تناب بود و مردي
يک شير ميان حلقه ي در
از نعره ي شير کوچه لرزيد
آزر که گرفته بود آزر
يک زن به مصاف دشمنان زد
يک زن که مرد گشته ياور
يک شير نري که روبهان را
بيچاره نمود الله اکبر

چهل مرد به سمت زن شتابان
افتاد به روي خاک مادر
مشت و لگد و غلاف شمشير
در يک طرف ايستاده حيدر
مردي که کشان کشانده مي رفت
ناگاه خودش دوان دوان رفت


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی