دانلود برنامه بحارالاشعار

در جلوه نور حضرت زهرا رقیه است

شعر مداحی روضه حضرت رقیه (س) - در جلوه نور حضرت زهرا رقیه است - شعر مداحی محرم 1401

در جلوه، نور حضرت زهرا رقیه است
ریحانه ای از جنّت زهرا رقیه است

لولاک گفته عالمی مخلوق زهراست
در امتداد خلقت زهرا رقیه است

چون ممتحنه قبل خلقت بوده او هم
مُحرم، میان خلوت زهرا رقیه است

حتماً شنیدی زینت مولاست زینب
انگشتر بی قیمت زهرا رقیه است

کوثر سه آیه، عمر این گل هم سه سال است
تفسیر از چه؟! برکت زهرا رقیه است

تسبیح و مهر کربلا داریم اما
تسبیح و مُهر و تربت زهرا رقیه است

ما را نترسان از حساب و از قیامت
وقتی وزیر دولت زهرا رقیه است

با سر به روضه آمدم دستم بگیرد
چون علّت این دعوت زهرا رقیه است

این سیب، نوبر بود و حالا لکّه دار است
این میوهء پر زحمت زهرا رقیه است

آنکس که بین راه، سیلی و لگد خورد
شد صورتش چون صورت زهرا رقیه است

افتاد تا از ناقه مادر را صدا کرد
معلوم شد هم صحبت زهرا رقیه است

از درد پهلو با پدر چیزی نگفته
چون مطمئنم غیرت زهرا رقیه است

رضا دین پرور

423
شعر بعدی