دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

در بستری افتاده بی جان پیکره توست

شعر مداحی روضه امام هادی (ع) - در بستری افتاده بی جان پیکره توست

در بستری افتاده بی جان پیکره توست
برخاک از زهرجفا بال وپره توست

آقادگرتاب وتوان رفته زجسمت
دلواپس فرزنددو چشمان تره توست

زهره جفا جسم تورا درهم کشیده
در بستری انگار جسم لاغره توست

درهجره ی دربسته ای افتادی ازپا
آه وفغان وبی کسی دور و بره توست

از داغ ودرده کوچه ها بی تاب هستی
در گوش جانت ناله های مادره توست

پیری چه زود آمدبه استقبالت آقا
زهرجفا دربین هجره یاورتوست

در سامرادور ازوطن تنهاغریبی
تنهاکناره بستره تو همسرتوست

گویند لب تشنه توجان دادی به بستر
درساعت آخر فغان در حنجرتوست

بالاسرت وقت شهادت عسکری بود
یاآنکه روی خاک هجره پیکرتوست

شعر…آرمین غلامی
(مجنون کرمانشاهی)

314
شعر بعدی