دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

دری که بوسه گه انبیای عظمی شد

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب روضه - دری که بوسه گه انبیای عظمی شد - شعر روضه آتش زدن درب خانه حضرت زهرا

روضه حضرت زهرا (س) 413

دری که بوسه گه انبیای عظمی شد
چگونه بود که با ضربه ی لگد وا شد

بجای دسته گل جای احترام و سلام
شرار، قسمت آن خانه ی معلی شد

مقابل نفس بانوی عفیف علی
صدای عربده یک غریبه پیدا شد

آهای سینه زنان فاطمه زمین افتاد
کمک دهید که در بین کوچه دعوا شد

امان ز میخ که کج رفت سمت پهلو رفت
امان ز در که شکست و بلای زهرا شد

قلاف تیغ یکی و دوتا نه،خیلی بود
چگونه اینهمه ضربه به دست او جا شد؟!

اگرچه پشت در خانه رفته بود از حال
به احترام نگاه علی ز جا پا شد

پوریا هاشمی

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی