دانلود برنامه بحارالاشعار

دریا به دیده‌ی تر من گریه می کند

شعر مداحی روضه امام سجاد (ع) - دریا به دیده‌ی تر من گریه می کند

دریا به دیده‌ی تر من گریه می کند
آتش ز سوز حنجر من گریه می کند

سنگی که میزنند به فرقم ز روی بام
بر زخم تازۀ سر من گریه می کند

از حلقه های سلسله خون می‌چکد چو اشک
زنجیر هم به پیکر من گریه می کند

ریزد سرشک دیده‌ی اکبر به نوک نی
اینجا به من برادر من گریه می کند

وقتی زدند خنده به اشکم زنان شام
دیدم سه ساله خواهر من گریه می کند

رأس حسین بر همه سر می زند ولی
چون می رسد برابر من گریه می کند

ای اهل شام پای نکوبید بر زمین
کاینجا ستاده مادر من گریه می کند

تا روز حشر هر که به گُل می کند نگاه
بر لاله های پرپر من گریه می کند

زنهای شام هلهله و خنده می کنند
جایی که جدّ اطهر من گریه می کند

بگذار ظالمانه بخندند شامیان
«میثم» که هست ذاکر من گریه می کند


غلامرضا سازگار

301
شعر بعدی