دانلود برنامه بحارالاشعار

دردها هست ولی فرصت گفتاری نیست

شعر مداحی روضه امام حسین (ع) - دردها هست ولی فرصت گفتاری نیست - شعر اسارت اهل بیت ، شعر مداحی محرم 1401

دردها هست ولی فرصت گفتاری نیست
چه کنم قافله را قافله سالاری نیست

بگذارید بگریم به جوارش امشب
تا نگویند بر این کشته عزاداری نیست

پای یک طفل نبینی که پرازخون نشده‌ست
دیده بگشاکه به باغت گل بی خاری نیست

برتوهرزخم تنت گریهءخون سرکرده ست
در تن تو به جز از دیدهءخونباری نیست

فرصت گریه ندادند به بلبل در باغ
بلبل نغمه زنی درغم گلزاری نیست

غم اطفال فراری به بیابان چه خوری؟
عمه با ماست، نگویی که مددکاری نیست

آفتاب و عطش و داغ، همه سوزان اند
غیر تب بر سر تبدار، پرستاری نیست

علی انسانی

212
شعر بعدی