دانلود برنامه بحارالاشعار

درخرابه شور و غوغاشد

شعر مداحی زمینه حضرت رقیه (س) - درخرابه شور و غوغاشد - متن نوحه محرم ، شعر مداحی محرم 1401

درخرابه.شور و غوغاشد
دختری محو.سرباباشد

تو چرا شیب الخضیبی بمیره دخترت
تو چرا خدالتریبی بمیره دخترت

ز نبودنت میکنم گله
پای من شده پره آبله

ای پدر جانم

آن شب که از ناقه افتادم
در بیابان ها ناله سر دادم

زجر بی دین با لگد زد قامتم شد کمون
بعد اون شب من گرفتم دیگه لکنت زبون

بابا میکشید گیسوی منو
مشت اون شکست ابروی منو

ای پدرجانم

از لبهایت بوسه میگیرم
درکنارت ازغصه می میرم

جرم بی بابایی من شده سیلی پدر
صورتم مانند زهرا گشته نیلی پدر

باباجون لبات خیزرونیه
مثه صورتم ارغونیه

ای پدرجانم

ابوذر رییس میرزایی (بهار)


356
شعر بعدی