دانلود برنامه بحارالاشعار

درتمام عمرخود قلبی مکدر داشتم

شعر مداحی روضه امام حسن (ع) - درتمام عمرخود قلبی مکدر داشتم

درتمام عمرخود قلبی مکدر داشتم
همچو شمع سینه سوزی دیده ی تر داشتم

دوست چون دشمن مرا آزرد با زخم زبان
من ازاین بی درد مردم حال مضطر داشتم

درمدینه گرد غربت روی دامانم نشست
دروطن بودم که قلبی درد پرور داشتم

با غبان عشقم واز پاره های جان خود
درمیان تشت غم گل های پرپر داشتم

گرچه یاد مادرم آتش به جان می زد ولی
خون به دل از بی وفایی های همسر داشتم

هیچ کس چون من ندید ه یاس را نیلوفری
یاس را دیدم کبود وسخت باور داشتم

ناله ی یا فضه ی مادر به گوشم چون رسید
خون به دل ،آتش به سینه، چشم بردر داشتم

بعد بابا مادری می کرد ازمن خواهرم
با فداکاری زینب، باز مادر داشتم

اشک چشمان حسینم، زد شرر برجان من
لحظه ای که چشم درچشم برادر داشتم

نی عجب گرپیکرم آماج تیر کینه شد
من که از زخم زبان صد زخم خنجر داشتم

ای «وفایی »لجظه ی تودیع خود ازاین جهان
شعله هابرجان خود ازاشک خواهر داشتم


حاج سید هاشم وفایی

245
شعر بعدی